Metodický kabinet digitálního vzdělávání je nezisková instituce založená za účelem přímé podpory pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi.
“Škola, ve které se pedagogové přestávají učit, už není školou.”
“Začít s digitálním vzděláváním již v mateřské škole je soudobá nutnost.”
Digitální gramotnost současných dětí a žáků zvýší jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.
“Čtvrtá průmyslová revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese…”
Previous
Next

Metodický kabinet digitálního vzdělávání je členem evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition a její národní platformy České národní koalice pro digitální pracovní místa. DigiKoalice aktuálně sdružuje již 113 členů, mimo jiné nejvyšší státní orgány a instituce.

Mohlo by Vás zajímat

Strategie digitálního vzdělávání

20 % dětí a žáků nemá základní digitální dovednosti.

Pouze 25% dětí či žáků učí pedagogové, kteří nemají problém s digitálními technologiemi.

Pouze 56% Evropanů ve věku 16-75 let ovládá základní digitální dovednosti.

Již 90% pracovních míst vyžaduje základní digitální dovednosti, avšak 37% pracovníků je nemá.

Vláda v polovině listopadu 2014 podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Vznikla na návrh MŠMT. Reaguje na neustálý vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky. Otevřené a dostupné vzdělávací zdroje, digitální gramotnost, informatické myšlení a digitální technologie ve školách – to jsou čtyři pilíře cesty k digitálně vzdělanému a úspěšnému Česku.

Naše cíle

Metodická podpora pedagogů mateřských a základních škol v práci s inovativními digitálními technologiemi; následná pomoc při efektivním zapojování těchto technologií do výuky.

Kontinuální rozvoj digitálních kompetencí pedagogů mateřských a základních škol s cílem odstranit markantní rozdíl mezi vysokoškolskou (na soudobé moderní trendy pomalu reagující) přípravou pedagogů a reálnou praxí ovlivněnou rychlým vývojem digitálních technologií.

Rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti u současných dětí a žáků, neboť právě tyto schopnosti mohou výrazně ovlivnit jejich budoucí konkurenceschopnost na evropském trhu práce.

Podnícení zájmu o digitální technologie jakožto zdroje poznání již u dětí v předškolním věku pomocí poutavých vzdělávacích projektů; vedení dětí a žáků ke kritickému myšlení při práci s takto získanými informacemi, k jejich třídění a následné interpretaci.

Naše činnost

Zřizování metodických kabinetů digitálního vzdělávání v mateřských a základních školách umožňujících:

  • seznamování pedagogů, dětí a žáků se soudobými trendy v digitálních technologiích
  • zdokonalování digitálních kompetencí pedagogů
  • sdílení vlastních zkušeností a námětů v práci s digitálními technologiemi s pedagogy z ostatních metodických kabinetů
  • rozvoj digitální gramotnost a informatického myšlení u dětí a žáků
  • šíření povědomí o soudobých trendech v digitálním vzdělávání mez rodiči i laickou veřejností

 

Pořádání seminářů o soudobých trendech v digitálním vzdělávání v místech, kde ještě nebyl zřízen metodický kabinet digitálního vzdělávání, s cílem motivovat pedagogy k jeho založení také v jejich mateřské či základní škole

Popularizování aktivit evropské instituce The Digital Skills and Jobs Coalition, jakožto i její národní platformy – Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice)

Metodické kabinety digitálního vzdělávání

Komunita mateřských a základních škol zapojených do evropské strategie digitálního vzdělávání.

Zastupujete mateřskou, základní nebo střední školu? Nebo jiný vzdělávací subjekt?

PŘIDEJTE SE
Zřiďte i u Vás metodický kabinet digitálního vzdělávání.

PORAĎTE SE
Konzultujte s námi o vhodné možnosti digitálního vzdělávání ve Vaší škole.

INSPIRUJTE SE
Objednejte si zdarma seminář o nejnovějších trendech v digitálním vzdělávání.

SDÍLEJTE
Podělte se s ostatními jak to u Vás chodí.

Nejnovější metodické kabinety

METODICKÝ KABINET
STARÁ HUŤ, U Školy

Základní škola Stará Huť
RVP: Základní vzdělávání
mentoři: Mgr. Iva Chroumalová, Alžběta Bartůňková
starahut.uskoly@metodickykabinet.cz 
https://zakladni-skola-stara-hut.webnode.cz/

METODICKÝ KABINET
FRYŠTÁK, Komenského

Mateřská škola Fryšták
RVP: předškolní vzdělávání
fristak.komenskeho@metodickykabinet.cz
https://www.msfrystak.cz

METODICKÝ KABINET
TUČAPY (okres Vyškov)

Základní a Mateřská škola Tučapy
RVP: předškolní vzdělávání, základní vzdělávání
tucapy@metodickykabinet.cz
www.zsmstucapy.cz

METODICKÝ KABINET
OSTRAVA, Jana Maluchy

Mateřská škola Sedmikráska a Pampeliška
RVP: Předškolní vzdělávání
mentor: Šárka Ostrá
starahut.uskoly@metodickykabinet.cz 
http://sedmikraskaapampeliska.cz

METODICKÝ KABINET
JABLONEC NAD NISOU, Pasířská

Mateřská škola Pastelka
RVP: Předškolní vzdělávání
mentor: Ivana Novotná
jablonec.pasirska@metodickykabinet.cz
https://www.materska-skola.com/pasirska/

METODICKÝ KABINET
RADOMYŠL, Školní

Mateřská škola Radomyšl
RVP: předškolní vzdělávání
mentor: Bc. Renata Škodová
radomysl.skolni@metodickykabinet.cz
http://www.radomysl.net

METODICKÝ KABINET
BYSTŘICE N. P., Okružní

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK
RVP: předškolní vzdělávání
bystricenp.okruzni@metodickykabinet.cz
www.skolka-bystricenp.cz

METODICKÝ KABINET
DOLNÍ STUDÉNKY, Králec

Mateřská škola Králec
RVP: předškolní vzdělávání
dolnistudenky.kralec@metodickykabinet.cz
www.mskralec.cz

METODICKÝ KABINET
LIBEREC, Broumovská

Mateřská škola MOTÝLEK
RVP: předškolní vzdělávání
liberec.broumovska@metodickykabinet.cz
www.ms-motylek.eu

METODICKÝ KABINET
CHRAST U CHRUDIMI, Filcíkova

Mateřská škola Filcíkova
RVP: předškolní vzdělávání
chrast.filcikova@metodickykabinet.cz
www.materskaskolachrast.cz

METODICKÝ KABINET
OSTRAVA, A. Gavlase

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA
RVP: předškolní vzdělávání
ostrava.agavlase@metodickykabinet.cz
www.sedmikraskaapampeliska.cz

METODICKÝ KABINET
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Seifertova

Mateřská škola Seifertova
RVP: předškolní vzdělávání
valmez.seifertova@metodickykabinet.cz
www.msseifertova.cz